زندگی

زندگی را می گویم ......

اگر بخواهی از آن لذت ببری :همه چیزش لذت بردنی است......

اگر بخواهی از آن رنج ببری :همه چیزش رنج بردنی است .......

کلید لذت و رنج دست توست .

قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد:اما فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد این ما هستیم

که نباید با او بیافتیم...

 

/ 0 نظر / 30 بازدید