# زندگی_زیباست

مواظب رفتارمان باشیم

و بپرهیزید از ناجوانمردیها ناراستی ها نامردمی ها چنین کنید تا ببینید که  خداوند چگونه بر سر سفره شما با کاسه ای خوراک وتکه ای نان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید