به زندگی عشق بورزیم

گذشت زمان بر آن ها که منتظر می مانند بسیار کند،

بر آن ها که می هراسند بسیار تند،

بر آن ها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی،

و بر آن ها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.

اما، برآن ها که عشق می ورزند،

                 زمان  راآغاز و پایانی نیست.

پس بیاید با عشق ورزی و محبت زندگی کنیم

/ 0 نظر / 2 بازدید