امید وارانه زندگی میکنم

بعضی از ادمای دنیا این طوری فکر می کنند ( یک کمی منفی تشریف دارند ):

 آنچه می خواهیم نیستیم   

انچه هستیم نمی خواهیم

آنچه دوست داریم نداریم

آنچه داریم دوست نداریم

اما من می گم :

هنوز زنده ایم و عاشقیم و

امیدوار

 

/ 0 نظر / 2 بازدید