سه نکته مهم زندگی

آنجا که همه مثل هم فکر می کنند ، هیچ کس خیلی فکر نمی کند

وسعت دنیای هرکس به اندازه وسعت تفکر اوست .

ترسناک ترین تنهایى خود پسندى است

/ 3 نظر / 3 بازدید

عالی بود محمد رضا[گل]

کلاس زبان

ممنون از جملات زیبا مهندس

[گل]