نردبان زندگی

زندگی چون نردبانی آهنی است ، روزی نیز این نردبان افتادنی

 است ، هرکسی کو بالاتر نشست ، استخوانش بیشتر خواهد

 شکست.

مواظب اعمال و رفتارمون تو زندگی باشیم

/ 0 نظر / 2 بازدید