اندیشه های دیگران

آنچه شما درباره خود فکرمی کنید، بسیار مهمتر

 از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما

دارند پس برایم نظرات بعضی ها مهم نیست که

 بسی در اشتباهند و خداوند هدایتشان کند

/ 4 نظر / 2 بازدید
حسین

عالی بود مهندس

افرا

[گل]

افرا

مهندس ممنون از زحمات شما

افرا

سعادتیه که انسان با کسی که روحیاتش و تیپش مثل شماست زندگی کنه