آدمهای این زمانه

زخمهای خودت را پنهان کن مردم زیاد از حد با

نمک شده اند.

 

 

روز پدر بر همه پدر های مهربان و زحمتکش و علی الخصوص پدر مهربانم مبارک باد سایه تان همیشه بر سر ما باشد انشائ ا...

/ 0 نظر / 2 بازدید