انسانیت

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم ...

 " انسان بودن " خود ، نهایت بزرگی است .

  می توان ساده بود ولی انسان بود

   به همین سادگی ...

/ 3 نظر / 2 بازدید

[گل]

[گل]

تبریک بخاطر موفقیتت تو امتحان[گل]