عمیق فکر کنیم

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه

 عمیق تر است.

/ 4 نظر / 2 بازدید
رضا (عشق من شبنم)

نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها و سریع ترین ها پایان نمی پذیرد .دیر یا زود برد با کسی است که بردن را باوردارد. (ناپلئون) زیبا بود و پر معنی[گل]

رضا (عشق من شبنم)

آرام باش .توکل کن تفکر کن سپس آستینها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کارند. حضرت امیرالمومنین علی(ع)