بی سوادان قرن 21

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بنویسند و

بخوانند بلکه کسانی هستندکه نمی توانند آموخته های کهنه را در

هر زمینه دور بریزند و دو باره بیاموزند خواه انکه در هر

مرتبه علمی باشند.

/ 0 نظر / 21 بازدید