قدر لحظه ها

افسوس ... آن زمان که باید دوست بداریم

 

کوتاهی میکنیم آن زمان که دوستمان دارند

 

لجبازی میکنیم و بعد برای آنچه از دست رفته آه

 

میکشیم قدر لحظه هایمان را بدانیم

چون 

زندگی فرصت با هم بودن است و بس .

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
افرا

[گل][گل]