دوست داشتن واقعی

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار

 دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند

کرد


آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

/ 0 نظر / 32 بازدید