ایمان واقعی

خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما

به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو

فرود می آید و به قدرآرزوی تو گسترده می

شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.

—————————

**روزی روزگاری اهالی یه دهکده تصمیم

گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند, در روز موعود

همه مردم برای مراسم دعا در محلی جمع

شدند و تنها یک پسر بچه با خودش چتر آورده

بود و این یعنی ایمان

/ 0 نظر / 3 بازدید