تنهائی بهتر از بودن باجمعی سخیف است.

من به جرم با وفایی این چنین تنها شدم

چونندارم همزبانی و دلداری بازیچه دلها شدم.

این روزها مردم و دور بر آدم اونقدر درگیر پول و تشریفات و پرستش دیگران شد ه اند که به نزدیکانشان و عزیزانشان هم بی حرمتی می کنند و دل می شکنند.

/ 0 نظر / 20 بازدید