انسان عمیق

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه

در آنچه می نگری

/ 5 نظر / 2 بازدید
آرمین

آلوده شد تموم این جونم تو کوچه ها همیشه حیرونم جواب سلامم کسی نمیده آهای خدا حسابی داقونم یه عمریه با غصه درگیرم نمی دونم کجا دارم میرم آخر یه شب میون این شهرغم خوب میدونم یه گوشه میمیرم خونه من زیر پل و خرابس دیگه برام نمونده یه هم نفس یکی بیاد دست منو بگیره رهام کنه از میون این قفس موفق و پیروز باشید|ماتم سرا.کام

رضا (عشق من شبنم)

ديدي اي دل غم ِ عشـق دگر بار چه کرد چون بشد دلبـر و با يار ِ وفادار چه کرد؟ آه از آن نرگس ِ جادو که چه بازي انگيخت آه از آن مست که با مردم ِهشيار چه کرد؟ اشک ِ من رنگ ِ شفق يافت ز بي مهري يار طالع ِ بي شفقت بين که درين کار چه کرد؟ برقي از منـزل ِ ليلـي بدرخشيـد سحر وه که با خرمن ِمجنـون ِ دل افگارچه کرد؟ ساقيـا جام ِ مِيَـم ده که نگارنده ي غيب نيست معلوم که درپرده ي اسرارچه کرد؟ آن که پُـر نقش زد اين دايره ي مينـائي کس ندانست که درگردش پرگارچه کرد؟ فکر ِعشق،آتش ِ غم،در دل ِحافظ زد و سوخت يـار ِديرينـه ببينيد که با يار چـه کرد؟ [گل]