پرواز

در نظر کسی که پرواز را نمی فهمد هر چقدر هم اوج

 بگیری کوچکتر خواهی شد.

/ 3 نظر / 2 بازدید
رضا

دلم خیلی بد گرفته[ناراحت] دارم خفه میشم[گریه]

رضا

دلم.اینسان غمین مباش . از دوری ها و دیرها. از ایندها و روندها. اینگونه در کنج خلوتگه خویش سر بر زانوان تنهایی ات مگذار. بغضت را بشکن . اشکهایت را گریه کن و دل به دریای زندگی ده. گر چه تنهایی اما می گویند که در انسوی اسمانها پشت کوها در انسوی هستی بر فراز همه بودن ها در دل همه تنهایی ها در نهان سکوت همه حرف ها در زیر همه ناپیداها در انجا که نمی دانیم کجاست اما احساسش می کنیم ((خدایی)) مهربان ماوا گزیدست که برای تو و تنهاییت دوستی مهربان است . کسی که تورا میبیند و حرفت را می فهمد و دردت را احساس می کند. کسی که جای همه نبودنهایت است. جای همه نداشته هایت. این تو را بس که (( او )) را داری. تو او را می خوانی و او تورا. تو او را میبینی و او تو را. این چیزی است که هرکسی ندارد.

رضا

بروزم دوست من[گل][زودباش]