توکل

آرام باش و توکل کن و آستین ها را بالا بزن

خواهی دید که خداوند زودتر دست به کار

شده . 

/ 9 نظر / 2 بازدید
رضا (عشق من شبنم)

اکنون که قلبم شوق دیدار تو را دارد و حس زیبایی به نام "پرواز به سوی تو" در من جاریست، می خواهم که لحظه لحظه ی زندگیم بوی تو را داشته باشد. دوست دارم تا محنت های این دنیای تاریک را پشت سر بگذارم و به سویت پرواز کنم، به سوی تو که آرام بخش قلب ناآرام و تنهای منی...

رضا (عشق من شبنم)

شبها گذرد که دیده نتوانم بست مردم همه در خواب و من از فکر تو مست باشد که به دست خود خونم ریزی تا جان بدهم دامن مقصود به دست

رضا (عشق من شبنم)

دنيا را بد ساخته اند....کسي را که دوست، تو را دوست نميدارد...کسي که تو را دوست دارد، تو دوستش نمي داري... اما کسي که هم تو دوستش داري و او هم تو را دوست دارد... به رسم و آيين هرگز به هم نمي رسید... و اين رنج است...

رضا (عشق من شبنم)

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.