هرگز تسلیم نمی شوم

Image result for ‫جملات کلیدی‬‎

جائی که خدا را دارم و خدا از دلم و قلبم و نیتم باخبر است نیاز به

هیچ بند ه ای ندارم اگر خدا بخواهد همه چیز در دستان اوست.

/ 0 نظر / 38 بازدید