راز موفقیت


Three sentences for getting SUCCESS:
a) Know more than other.
b) Work more than other.
c) Expect less than otherسه جمله برای کسب موفقیت:
الف) بیشتر از دیگران بدانید.
ب) بیشتر از دیگران کار کنید.
ج) کمتر انتظار داشته باشید.
/ 0 نظر / 23 بازدید