میلاد حضرت محمد(ص) مبارک

» آن، مست از می هفت آسمان

«حا»ی آن، حی است در ذات جهان

«میم» دیگر، مقصد هستی است او

«دال» آخر، دلبر افلاکیان

اول خلقت، خلائق را بنا

مبدأ خیر است و خالق را نشان

یار مظلوم است و ظالم را عدو

نسل آدم در پناهش در امان

خالقش او را «محمد» خوانده است

یا که یاسین است و طه بر زبان

میلاد پر برکت حضرت محمد (ص) بر همه بازدید کنندگان تبریک وتحنیت باد

/ 6 نظر / 3 بازدید
افرا

[گل]

افرا

[گل]

سهیل

عیدتون مبارک

وحید

ممنون مهندس[گل]

صلاحی

با ارزوی موفقیت روز افزون

فرانک

فکر کنم برای گرفتن انرژی مثبت بیام اینجا ممنون از مطالبت محمد رضا