مواظب باشیم نشکنیم

RadsMs.com

افتادن شکستن نیست ، برنخاستن شکستن

 است!

/ 4 نظر / 2 بازدید

TANKS FOR YOUR ATTENTION[گل]

به داشتنت افتخار می کنیم استاد

عالی بود محمد رضا خسته نباشی [گل][گل][گل]

صلاحی

بدون شک همین طوریه مهندس