ارامش را در خود بیاب

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر

کار بیهوده ای است

 

دیروز سپری شده،امروزم را دوست دارم و از

فردای خود نمی هراسم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
افرا

ممنون محمد رضا از جمله زیبا [گل]

شبنم

عالی بود مهندس