هیچ چیز تحقق یک رویا را غیر ممکن نمیکند

        مگر ترس از شکست.

 

سختی ها فنا پذیرند و سرسخت ها

                        فنا ناپذیر.

 

دلیلی برای مرور گذشته تلخ وجود ندارد

زندگی یعنی شنا کردن در حوضچه اکنون

   و غوطه ور شدن در دریای آینده.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهسا(خیال سبز ماه)

فرصت زیاد نیست زمان را نفس بکش این وحشی گسسته عنان را نفس بکش دنیا اگر دور تو دیوار می کشد از چشم یک دریچه جهان را نفس بکش با هر سپیده مهر فراگیر آفتاب از شرق می کند فوران را نفس بکش پرواز یک پرنده و باران نیمه شب همواره پا نمی دهد آن را نفس بکش گاهی که رعد و برق لگد می زند به در از پشت شیشه ها هیجان را نفس بکش وقتی کسی به خلوت تو سر نمی زند آرامش صدای بنان را نفس بکش حتی اگر دلی به امیدت نمی تپد این لحظه های بی ضربان را نفس بکش خرچنگ ها هم از حرکت خسته می شوند حال این حضور با سرطان را نفس بکش نعیمه طلوعی اشلقی