این روز ها همه حال و هوای تمیز کردن و ایجاد تغییر و خون تکونی رو دارند یه نکته مهم تو این وسط فراموشمون نشه اون هم خونه تکونی دلهاست یادتون نره