بر آنچه که خداوند به تو داده است شکر کن و دوستش بدار و برای رسیدن به اهداف بالاتر تلاش صحیح کن