زیبا ترین ستایش را نثار کسی کن که کاستی های تورا بداند


و باز هم دوستت دارد ...http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/58/171879/mataleb1/baron1.matalebeziba.ir.gif