آدمهای ساده رو دوست دارم. همان ها که بدی هیچ کس رو باور ندارن. همون ها که برای همه لبخند دارند. همون ها که همیشه هستند، برای همه هستند. آدمهای ساده رو باید مثل یک تابلوی نقاشی زیبا ساعتها تماشا کرد؛ عمرشون کوتاه ست. 

 

چون بعضی ها که نمیخوان با این خصلت زیبا آشنا باشند با خیال زرنگ بودن یا ازشون سوء استفاده می کنن یا زمینشون میزنن یا درس ساده نبودن بهشان می دهد. 

آدم های ساده را دوست دارم. بوی ناب “آدم” می دهند .

pix2pix.org - باغ گل رویایی و زیبا در هلند