در شادی علت باشیم نه شریک ،

و در غم شریک باشیم نه علت !


اس ام اس عید سعید فطر