زندگی مثل بازی شطرنج اگه بلد نباشی همه

 

میخان یادت بدن  ولی اگه یاد گرفتی و خوب

 

 بازیکنی همه میخان شکستت بدن پس

 حواسمون باشه ممکنه نزدیکترین هم

 گاهی در حقمون دشمنی بکنه و قدرحتی یک

 لحظه خوش رو صرفنظراز تمام مسائل فراموش

 

بکنه و دست به هر کاری بزنه

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com