١ .لبخند جذابتان می کند..

2. لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد..

3. لبخند مسری است..

4. لبخند زدن استرس را از بین می برد.

5. لبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند..

6. لبخند زدن فشارخونتان را پایین می آورد..

7. لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند.

8. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد..

9. لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید..

10. لبخند زدن کمک می کند مثبت اندیش باشید..

لبخند بزنید.. حالا سعی کنید بدون از بین رفتن آن لبخند به یک مسئله منفی فکر کنید. خیلی سخت است. وقتی لبخند می زنیم بدن ما به بقیه بدن پیغام می فرستد که "زندگی خوب پیش می رود". پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید.

پس....همیشه لبخند بزنید.