ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر بر تمامی

انسانهای راستین که الگویشان علی است و

 برتمامی پدران مهربان که بزرگترین سرمایه

های زندگی هستند تبریک و تحنیت باد

پدر مهربانم دوستت دارم سایه ات

 همیشه بر سرما باشد