Get Well Roses

یه دسته گل رز تقدیم به همه

دوستای گلم .زیاد زندگی رو سخت نگیرید .